Gizlilik PolitikasıÇEVİRİMERKEZİ özel verilerinizin gizliliğini korumak için makul olarak alabileceği tüm önlemleri alır ve bilgilerinizi tanıtım faaliyetleri için başkalarıyla paylaşmaz.

Kişisel bilgileriniz, ÇEVİRİMERKEZİ Web Sitesi’nde sunulan hizmetlerin sağlanması amacıyla kullanılır. Bu çerçevede gerek Üye gerekse Çevirmen olarak oluşturduğunuz profiliniz ve kullanıcı adınız diğer kişiler ile  paylaşılmaz.

Ayrıca, ÇEVİRİMERKEZİ kişisel bilgilerinizin gizliliğini korumak için güvenlik duvarları ve şifreleme yöntemleri gibi güvenlik önlemleri uygulayabilir. Kullanıcı adınız ve profiliniz, Çevirmenlerle paylaşılmamasına  rağmen sağlanan bu güvenlik önlemleri olası saldırılara maruz kalabilir. Uyguladığımız güvenlik önlemlerinin ya da kanun dışı hareket eden üçüncü kişilerin bize sağladığınız bilgileri elde etmesine karşı aldığımız önlemlerin etkinliği konusunda herhangi bir garanti veremeyiz. Dolayısıyla ÇEVİRİMERKEZİ, Üye ve Çevirmenlerin kişisel bilgilerinin ifşa olması konusunda garanti veremez. ÇEVİRİMERKEZİ Web Sitesi’ne gönderilen bilgilerin potansiyel ifşa olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunuzu bildiğinizi kabul ve beyan edersiniz. ÇEVİRİMERKEZİ kimliğiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız, iş veya ev adresiniz ile diğer kişisel iletişim bilgilerinizin diğer Üyeler, Çevirmenler, Kullanıcılar veya üçüncü kişiler tarafından bulunamayacağının veya tespit edilemeyeceğinin garantisini veremez. Önemli ve özel bilgileri korumak sizin sorumluluğunuzdadır.

Lütfen Kaynak Metnin ve ÇEVİRİMERKEZİ’nin sunduğu hizmetleri kullanırken ve/veya Web Sitesi’nin halka açık sayfalarını kullanırken ifşa edilen diğer bilgilerin genel bilgi haline geldiğini unutmayınız. Buna göre, bir sipariş verirken kişisel bilgilerinizi ifşa etme konusunda dikkatli olmalısınız.

 1. Gizli bilgierin, yürürlükteki yasal bir düzenleme ve/veya mahkeme kararına uyulması için ifşa edilmesi zorunlu hale gelmiş ise ifşa edilebilir.

Hizmetler ve Ödemeler

Hizmetler ve Ödemeler ile ilgili hüküm ve koşullara Üyelik Sözleşmesi’nde yer verilmiştir.

Fikri Mülkiyet

ÇEVİRİMERKEZİ Web Sitesi’ndeki sayfalar ve içerik, telif hakkı ile korunmaktadır ve yaratıcı bir iş için kullanma veya satma ya da başka ürünlerin tanıtımını yapma amacı dahil olmak üzere fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla, hiçbir şekilde kopyalanamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez, yayınlanamaz veya başkalarına aktarılamaz. Bu kısıtlamanın ihlali, ÇEVİRİMERKEZİ’nin fikri mülkiyet haklarının ve sözleşmeden doğan haklarının ihlaliyle sonuçlanabilir ve ÇEVİRİMERKEZİ’nin bu nedenle uğrayabileceği her türlü zararının tazminini gerektirir.

 

 

Beyan ve Taahhütler

Bu bölümde bir Üye/Çevirmen veya Kullanıcı olarak bazı ahlak ve davranış kurallarına bağlı kalmanız gerektiği açıklanmaktadır.

Bir Üye/Çevirmen veya Kullanıcı olarak:

 1. ÇEVİRİMERKEZİ Web Sitesi’ni ve hizmetleri yürürlükteki tüm kanunlar ve düzenlemelere uygun ve bu kanun ve düzenlemelere göre kabul edilmiş bir şekilde kullanmakla yükümlüsünüz,

 2. ÇEVİRİMERKEZİ Web Sitesi’ne ait hizmetlerin kullanımına dair ÇEVİRİMERKEZİ’nin kullanım şartları ile diğer hüküm ve koşullarına bağlı kalacak ve bu hizmetin hiçbir Kullanıcısına Üyesine veya Çevirmenine herhangi bir ürünün ya da hizmetin istenmeyen iletilerini, reklamlarını veya davetlerini gönderemeyeceksiniz,

 3. ÇEVİRİMERKEZİ’nin açık yazılı izni olmaksızın, telif hakkıyla korunan içeriği, ticari markaları veya diğer tescilli bilgileri hiçbir şekilde kopyalayamazsınız, değiştiremezsiniz, yayınlayamazsınız, başkasına aktaramaz veya gösteremezsiniz, satamazsınız veya iltibas yaratabilecek hiçbir faaliyette bulunamazsınız..

 4. ÇEVİRİMERKEZİ Web Sitesi’nin halka açık bölümlerine bilgiler göndererek, otomatik olarak bu bilgileri ve içeriği kullanmaları, kopyalamaları, görüntülemeleri, dağıtabilmeleri ve bunlardan yeni eserler türetmeleri ya da başka eserlerle birleştirmeleri için geri alınamaz, sürekli, özel olmayan, tamamı ödenmiş, tüm dünyada geçerli bir lisans verme yetkisini elinizde bulundurduğunuzu ve daha önce belirtilenlerin alt lisanslarını ÇEVİRİMERKEZİ’ne verdiğinizi ve ÇEVİRİMERKEZİ’ni yetkilendirdiğinizi beyan ve taahhüt etmiş olursunuz.

 5. Hizmeti kullanmaktan doğacak tüm risklerin size ait olduğunu ve hizmetin diğer Üyeleri ya da Kullanıcıları ile olan tüm yazılı, sözlü veya yüz yüze iletişiminizin tamamen kendi sorumluluğunuzda olduğunu kabul etmiş olursunuz. ÇEVİRİMERKEZİ ve yöneticileri, çalışanları, hizmet sağlayıcıları ve bağlı şirketleri ile üçüncü taraflar, hizmetin diğer Üyeleri veya Kullanıcıları ile iletişiminizden (herhangi bir şekilde) doğabilecek duygusal, sözlü ve fiziksel istismar veya saldırı dahil olmak üzere, fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla, sonucu görebileceğiniz zarardan ötürü sorumlu tutulamaz.

 6. Kendinizin veya başkalarının çıplak fotoğrafları, pornografik fotoğraflar veya görseller ve her türlü yasa dışı veya kabul edilemez materyal dahil olmak üzere, fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla; hiçbir şekilde onur kırıcı, iftiracı, saldırgan, yanlış, fesada temayül eden, saygısız, ayıp, cinsel anlamda aşağılayıcı, tehdit edici, taciz edici ırkçı veya yasa dışı materyal gönderemez, yayınlayamaz veya bunları hiçbir Üye’ye, Çevirmen’e ya da Kullanıcı’ya gösteremezsiniz. ÇEVİRİMERKEZİ, bu tarz materyalleri bildirmeksizin silme hakkını saklı tutar.

 7. Fiziksel ve manevi hasar dahil olmak üzere, fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla; hizmeti kullanan diğer Üyelere/Çevirmenler’e ve Kullanıcılara zarar verebilecek hiçbir taciz, saldırgan veya fesada temayül eden davranışta bulunamazsınız ve ÇEVİRİMERKEZİ bundan sorumlu tutulamaz.

 8. ÇEVİRİMERKEZİ Web Sitesi’ni, hizmetleri veya profilinize çeviri hizmetleri dışında başka hiçbir amaç için kullanamazsınız.

 9. ÇEVİRİMERKEZİ Web Sitesi üzerinden veya e-posta yoluyla ya da Web Sitesi dışında herhangi bir yolla Üyeler’/ Çevirmenler’e ve Kullanıcılar’a ticari veya başka türlü e-postalar iletmek suretiyle veya başka yollarla Kullanıcı adlarını ve/veya e-posta adreslerini toplamak dahil olmak üzere, fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla; Web Sitesi’ni hiçbir şekilde yasa dışı ve/veya yetkisiz olarak kullanamazsınız. ÇEVİRİMERKEZİ Web Sitesi’nin izinsiz değiştirilmesi, yeniden tasarlanması veya izin alınmadan bağlantısının verilmesi soruşturulacak ve sınırlama olmaksızın gerekli tüm cezai ve yasal işlem başlatılacaktır.

 10. Üyeler’i, Çevrimenleri ve Kullanıcılar’ı teklifsiz e-postalardan ve reklamlardan korumak ve Web Sitesi’nde kullanım bütünlüğü sağlamak amacıyla, yegane takdir yetkisi ÇEVİRİMERKEZİ’nde olmak üzere, ÇEVİRİMERKEZİ’nin zaman zaman tüm hizmetlere veya hizmetlerin bir kısmına ya da Web Sitesi’ne erişimi tüm Üyeler ve Çevirmenler için kısıtlayabileceğini ve bu durumlarda yegane takdir yetkisinin ÇEVİRİMERKEZİ’nde olduğunu kabul edersiniz.

ÇEVİRİMERKEZİ’nin Sorumlulukları

ÇEVİRİMERKEZİ ve/veya bağlı kuruluşları, ÇEVİRİMERKEZİ Web Sitesi üzerindeki hiçbir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya kullanılabilirliğini taahhüt etmez ve yapılan beyanların, ve paylaşılan görüşlerin, doğruluğu veya güvenilirliğinden sorumlu değildir.

ÇEVİRİMERKEZİ, şikayetler temelinde veya kendi inisiyatifiyle hizmetin halka açık alanlarına gönderilen iletilerin veya materyallerin denetlenmesi ve iletilerin, materyallerin veya ÇEVİRİMERKEZİ Web Sitesi yoluyla gönderilen, duyurulan bilgilerin kullanımını, etkinliğini ya da içeriğini gözden geçirme hakkını saklı tutar; ancak bahsi geçen eylemleri yapma zorunluluğu yoktur.

ÇEVİRİMERKEZİ’nin, yürürlükteki mevzuatı veya ÇEVİRİMERKEZİ Kullanım Koşulları’nı, Üye’nin onaylamış olduğu Üyelik Sözleşmesi’ni ve Çevirmen ile ÇEVİRİMERKEZİ arasında akdedilen Çevirmen Sözleşmesi’ni ihlal ettiği kanaatine varması halinde tüm materyalleri, profilleri silme hakkı tamamen ÇEVİRİMERKEZİ’nin kendi takdirine bağlıdır.

Yukarıda bahsi geçenlere bağlı kalmaksızın, ÇEVİRİMERKEZİ’nin Üyeler/Çevirmenler ve Kullanıcılar arasındaki iletişimi denetleme, kontrol etme veya düzeltme hususunda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Hizmetlerin kullanımına ilişkin tüm sorumluluğu ve riski siz üstlenirsiniz. Ayrıca, tüm hizmetlerin, ürünlerin, iletişimin ve diğer bilgilerin doğruluğu, bütünlüğü ve kullanılabilirliğini değerlendirmek yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır.

ÇEVİRİMERKEZİ ve/veya bağlı kuruluşları, özellikle ima edilen tüm ticari garantileri, özel bir amaca uyma garantilerini veya ihlal olmama garantilerini tanımaz. ÇEVİRİMERKEZİ ve/veya bağlı kuruluşları hiçbir şekilde hizmet kullanımınızın güvenli, kesintisiz, daima erişilebilir, hatasız olacağını ve sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacağını veya ÇEVİRİMERKEZİ Web Sitesi’ndeki hataları düzelteceğini taahhüt etmez. ÇEVİRİMERKEZİ ve bağlı kuruluşları, eylem türüne bakılmaksızın, Üyeler’in/ Çevirmenler’in veya Kullanıcılar’ın eylemleri veya kusurları

Fotoğrafınız ile birlikte profil bilgileriniz, ÇEVİRİMERKEZİ Web Sitesi’nin diğer kullanıcıları tarafından görüntülenebilir. Diğer Üyeler’in / Çevirmenler’in ve Kullanıcılar’ın erişebildiği alanlara kişisel bilgilerinizi gönderirseniz, gönderdiğiniz bilgilerin başkaları tarafından okunabileceğinin, toplanabileceğinin ve kötüye kullanılabileceğinin (örneğin teklifsiz e-postaların gönderilmesi gibi) bilincinde olmalısınız. ÇEVİRİMERKEZİ, kendi rızanızla ÇEVİRİMERKEZİ Web Sitesi’ne gönderdiğiniz kişisel bilgiler sonucu ortaya çıkabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmez.